Ga naar de inhoud

Inschrijfformulier

    Door lid te worden gaat men akkoord met de statuten en de door de Algemene Vergadering vastgestelde reglementen.

    Bij acceptatie van het lidmaatschap, is ondergetekende verschuldigd de door de Algemene vergadering vastgestelde contributie over te maken aan het rekeningnummer:
    NL27 INGB 0008 5198 20 ten name van Whisky Hoorn.

    Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap bij Whisky Hoorn, dient men de minimum leeftijd van 21 jaar te hebben.

    [recaptcha size:compact]